EPL.IS.1.04. Uputstvo za kontrolu kupaca - finansije

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
Uputstvo za kontrolu kupaca – finansije


Ovim uputstvom se definišu koraci prilikom vršenja kontrole kupaca u sektoru finansija:


Kontrola likvidnosti kupca

 • Likvidnost kupca se kontroliše putem sajta NBS (www.nbs.rs) biranjem opcije:
 • prinudna naplata
 • pretraživanje jedinstvenog registra računa
 • matični broj kupca
 • opcija pretraži
 • Iz padajuće liste mogu se videti svi računi kupca koji su aktivni ili blokirani. Biranjem opcije matični broj dobija se listing nelikvidnosti kupca u protekle 3 godine sa ukupnim iznosom blokade

Kontrola statusa privrednog društva (aktivan/neaktivan)

 • Kontrola statusa privrednog društva kontroliše se putem sajta Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) biranjem opcije:
 • pretraga privrednog društva.
 • matični broj privrednog društva.
 • Dobija se pregled kartice privrednog društva gde se može videti status privrednog društva, sve informacije o privrednom društvu kao i finansijski izveštaji privrednog društva

Kontrola likvidnosti kupca i kontrola statusa privrednog društva obavlja se kvartalno (jedanput – u poslednjoj nedelji kvartala) i Izveštaj se dostavlja direktoru.

Odgovoran: finansijski referent


Kašnjenje kupaca preko 30 dana od dana valute

 • Izveštaj o kašnjenju kupaca dostavlja se direktoru u trenutku kada kupac kasni 30 dana preko valute dospeća

Odgovoran: finansijski referent


Koraci za rešavanje problema

 • Obaveštenje kupcu o iznosu dospelog potraživanja sa molbom za izmirenje dospelih obaveza
 • Ukoliko se kupac ne izjasni u roku od 7 dana neohodno je poslati opomenu pred utuženje
 • Ukoliko se kupac ne oglasi 7 dana nakon opomene pred utuženje neophodno je pokrenuti sudski postupak (tužba)

Odgovoran: finansijski referent

Revizije

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
16.08.2016.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Ljiljana Terzić Jovanović Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena