EPL.IS.1.03.01 Odluka o formiranju tima za upravljanje u vanrednim situacijama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Odluka o formiranju tima za upravljanje u vanrednim situacijama


U skladu sa poslovnom politikom Energoplasta i sistemom upravljanja kvalitetom i sistemom za bezbednost hrane donosim odluku o formiranju tima za upravljanje u vanrednim situacijama koji čine sledeći članovi:


1. Marko Aleksić, vođa tima

2. Aleksandar Smiljković, član

3. Svetlana Lepojević, član

D i r e k t o r

Marko Aleksić


Distribucija:

1. Marko Aleksić

2. Svetlana Lepojević

3. Aleksandar Smiljković

4. Direktor

5. Arhiva

Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.06 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena